Jesteśmy z Wami od 1994 roku

Chcesz ubezpieczyć PODRÓŻ ,
w takim razie wypełnij poniższe dane, aby poznać ofertę.


  *ANALIZA POTRZEB – obowiązkowa do wypełnienia (jeśli chcesz poznać ofertę):

  1. Ubezpieczenie chcę zawrzeć * (można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź):

  2. Szukam ubezpieczenia, które: * (wybierz jedno)

  A. JEŚLI CHCESZ UBEZPIECZYĆ PODRÓŻ WYPEŁNIJ TE DANE:

  1. Wybierz rodzaj ubezpieczenia

  2. Data rozpoczęcia ubezpieczenia

  3. Data zakończenia ubezpieczenia

  4. Podaj kraj wyjazdu

  5. Poaj rodzaj wyjazdu

  6. Czy ubezpieczeni w momencie zawierania umowy znajdują się na terytorium Polski

  7. Osoby ubezpieczone
  Poniżej 26 lat

  Pomiędzy 26, a 60 lat:

  Powyżej 60 lat:

  Opcje dodatkowe, odnośnie celu wyjazdu: opcjonalnie

  DANE KONTAKTOWE UBEZPIECZONYCH:

  Wpisz tu wszystkie osoby, które mają zostać objęte ubezpieczeniem

  OSOBA UBEZPIECZONA NR1
  Imię i nazwisko ubezpieczonego *

  PESEL *

  Adres e-mail opcjonalnie

  Numer telefonu opcjonalnie

  OSOBA UBEZPIECZONA NR2
  Imię i nazwisko ubezpieczonego *

  PESEL *

  Adres e-mail opcjonalnie

  Numer telefonu opcjonalnie

  OSOBA UBEZPIECZONA NR3
  Imię i nazwisko ubezpieczonego *

  PESEL *

  Adres e-mail opcjonalnie

  Numer telefonu opcjonalnie

  DANE KONTAKTOWE UBEZPIECZAJĄCEGO:

  Czy ubezpieczający ma być również ubezpieczonym?

  Twoje imię i nazwisko *

  Podaj PESEL *

  Twój adres e-mail *

  Podaj numer telefonu *

  * pozycje obowiązkowe do wypełnienia

  PO ZAAKCEPTOWANIU WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ZGÓD
  – KLIKNIJ PRZYCISK ,,WYŚLIJ” PONIŻEJ:

  Translate »